Pomaturitní studium

Jednoletý kurz anglického jazyka

Forma studia:
Prezenční

Zaměření studia:
Studium je určeno pro absolventy úplného středního vzdělání s maturitou.

Charakteristika studia:
Intenzivní prezenční studium zvoleného typu v rozsahu jednoho školního roku umožňuje praktické zvládnutí jazyka. Je vhodné pro všechny zájemce, kteří chtějí prohloubit své znalosti cizího jazyka a uvažují o získaní mezinárodního certifikátu. Na základě vstupního testu se určí vědomostní úroveň studentů. Studium může být ukončeno mezinárodní či státní zkouškou. Účast na zkoušce není povinná a poplatek za zkoušky není v ceně kurzovného.

Statut studenta získávají všichni studenti, kteří v daném kalendářním roce složili maturitní zkoušku. Studium je obzvláště výhodné pro studenty, kteří nebyli v prvním roce přijati na VŠ a hodlají se o přijetí ucházet znovu v příštím roce. Během jednoletého pomaturitního jazykového studia získají jazykové dovednosti a doklady o jazykovém vzdělání, které jim usnadní další profesní život, vysokoškolské studium nebo pracovní pobyt v zahraničí (Au Pair, Work and Travel).

Obsah studia:
Obsahem studia je jazyk v celé šíři gramatiky, maximální slovní zásoby, fonetiky a praktických konverzačních dovedností. Součástí studia je pravidelné používání audiovizuální techniky a simulace situací a jejich řešení v praxi.

Rozsah studia:
Jeden školní rok, tj. 4 vyučovací hodiny denně od 1. září do 30. června.

Na závěr dostanou studenti osvědčení s celostátní platností schválené MŠMT. Zároveň mají možnost složit mezinárodní certifikáty, na které je studium výborně připraví.

 

Přihlášky jsou ke stažení na úvodní straně.

Přihlášky můžete přinést osobně nebo zaslat poštou na adresu Akademie J. A. Komenského.

London-206118_640

Novinky