Certifikáty TELC

Pro naše studenty nabízíme možnost složit prestižní mezinárodní certifikáty TELC ve spolupráci s Univerzitou J. A. Komenského. The European Language Certificates (TELC) jsou akreditovány mnoha státy včetně České republiky a slouží jako doklad při studiu, získávání zaměstnání, apod. 

Pro hodnocení jazykových znalostí slouží šestistupňová škála úrovní (A1A2B1B2C1C2), kde stupeň A1 označuje nejnižší a stupeň C2 nejvyšší míru jazykových znalostí a dovedností. Zkoušky jsou prováděny, organizovány a hodnoceny na základě centrálně stanovených a veřejně přístupných kritérií, podle jednotných pravidel a identických směrnic.

Zkoušky TELC probíhají zpravidla 2x ročně v řádných termínech v červnu a v listopadu.

Neváhejte se k certifikátům přihlásit prostřednictvím naší kanceláře.

int(1)

Novinky