Jazykové kurzy pro veřejnost

Charakteristika kurzu:
Kurz je určen pro všechny zájemce o jazykové vzdělávání, kteří se chtějí naučit cizí jazyk. Jednotliví uchazeči se řadí do kurzu dle vstupních znalostí. Uchazeč si může zvolit jazyk dle svých preferencí. Jednotlivé jazyky se vyučují na úrovní začátečník až pokročilý.

Obsahová náplň kurzu:
Poskytujeme především kurzy všeobecného jazyka připravené tak, aby se u posluchačů rozvíjela schopnost správného používání gramatických jevů a plynulost komunikace při každodenním používání jazyka. V našich kurzech jsou převážně zastoupeny takové metody vyučování, které rozvíjejí efektivní využívání jazyka při poslechu, komunikaci, psaní a čtení.

Rozsah kurzu:
1x týdně 3 vyuč. hodiny, nebo 1x týdně 2 vyuč. hodiny, jinak dle domluvy.

Jazyk:
angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština, čeština pro cizince a další dle jazyky dle Vašich požadavků.

Pro více informací a termíny zahájení nás kontaktujte emailem nebo telefonicky.

Jazykové kurzy pro firmy

Zaměření kurzu:
Kurz je určen pro jednotlivé instituce a podniky, kteří chtějí výuku cizího jazyka přizpůsobit individuálním podmínkám daných skladbou zaměstnanců a časovým požadavkům na kurz. Vstupní znalosti nejsou rozhodující. Provedeme jazykový audit.

Nabízíme Vám studium těchto jazyků: angličtina, němčina, ruština, španělština, italština, francouzština, čínština a v neposlední řadě také češtinu pro cizince. Jazyky vyučujeme na všech vědomostních úrovních. Máme kvalifikované české i zahraniční lektory s aprobací pro výuku jazyků. Vyučujeme v malých studijních skupinkách. Výuka probíhá dle Vašich časových možností v rozsahu, jaký si určíte.

Charakteristika kurzu:
Kurz je organizován na základě dosavadních znalostí klienta podle individuálních plánů odpovídajících potřebám klientů. Výuka probíhá v malých skupinách nebo individuálně na pracovišti klienta či v našich prostorách. Obecným cílem kurzu je praktické zvládnutí cizího jazyka a bezproblémová cizojazyčná komunikace.

Pro více informací a termíny zahájení nás kontaktujte emailem nebo telefonicky.

int(1)

Novinky